• Català
  • English
  • Spanish

FORN IBÈRIC DE FONTSCALDES

Descripció del jaciment basada en les dades referides pels arqueòlegs Josep Colominas Roca i Josep Puig Cadafalch que varen publicar els resultats de la seva investigació a l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans MCMXV-MCMXX amb el títol: «El forn ibèric de Fontscaldes».

Patrimoni Arqueològic en la Població de Fontscaldes, Poblat Ibèric. Estudis científics publicats se l’esmenta i se l’assenyala com un jaciment de primer ordre. Actualment cap element d’aquest emplaçament ha quedat a la vista.

El forn ibèric de Fontscaldes: El descobriment es deu a uns fragments de ceràmica ibèrica pintada, enviats per D. Fidel de Moragas, de Valls, que motivaren la investigació que donà per resultat la troballa del forn.

Ubicació: El forn ibèric de Fontscaldes, es situa en la Carretera de Montblanc abans d’emprendre la pujada del Coll de Lilla, en mig d’una vinya tocant a la població de Fontscaldes.

Descripció de les restes: L’excavació posà en descobert el forn, restes de parets pertanyents probablement a dos coberts, el pastador i quatre clots plens de terrissa de desferres del forn.

El forn: Del forn, (fig. a, b, c) únicament se’n conserva la fogaina. Aquesta està excavada dintre l’argila formant quatre columnes per banda que aguanten quatre arcs, deixant uns espais entre arc i arc per on entrava el foc a la cambra de cocció; al fons de tot hi ha un espirall de tota l’amplada del forn (fig. a, b, c). Tants els arcs com les parets són de fang recuit, recobertes de capes d’argila sobreposades amb les mans, conservant-se encara en alguns llocs les ditades.

El Pastador: En un del extrems, aparegueren restes del pastador, conservant-se’n una paret de 2,80 metres formada per una renglera de tovots, en el seu interior hi havia un sediment de fang finíssim.